ВЕСТИ ИЗ ЈКП МОРАВАЦ

19 јул 2019 05:48

Данас су радници ЈКП Моравац Мрчајвци косили у уређивали [ ... ]

ВестиПРОЧИТАЈ ВИШЕ...
15 јул 2019 04:37

Данас смо у селу Миокови вршили кошење тарупом шибља и [ ... ]

ВестиПРОЧИТАЈ ВИШЕ...
08 нов 2018 10:36

Набављена нова радна машина за теренске оперативне послове [ ... ]

ВестиПРОЧИТАЈ ВИШЕ...
22 окт 2018 05:26

Радници ЈКП "Моравац" извршавају реконструкцију водоводне [ ... ]

ВестиПРОЧИТАЈ ВИШЕ...
10 авг 2018 05:26

Радници ЈКП "Моравац" завршили уређење гробља у Катрзи.

 

ВестиПРОЧИТАЈ ВИШЕ...
17 јул 2018 04:35

Данас су радници ЈКП Моравац извшили уређење гробља у [ ... ]

ВестиПРОЧИТАЈ ВИШЕ...

Огласи

Оглас о продаји возила непосредном погодбом

22 август 2019

ПРЕУЗМИТЕ ОГЛАС (files/avgut2019/OGLAS.pdf)

Одлуке

Одлука о усвајању Извештаја о реализацији Програма пословања до 30.09.2017.

27 октобар 2017

На основу члана 13. Статута Јавног комуналног предузећа ''Моравац'' Мрчајевци Надзорни одбор је на својој седници одржаној 26.10.2017. године донео: О Д Л У К У којом у потпуности усваја Извештај о реализацији Програма...

Одлука о усвајању Извештаја о реализацији Програма пословања

17 август 2017

ЈКП ''МОРАВАЦ'' Милоја Стојановића бб 32 210 Мрчајевци Број: 11 На основу члана 13. Статута Јавног комуналног предузећа ''Моравац'' Мрчајевци Надзорни одбор је на својој седници одржаној 27.07.2017. године донео: О Д Л У К ...

Одлука о усвајању Извештаја о реализацији Програма пословања

19 мај 2017

На основу члана 13. Статута Јавног комуналног предузећа ''Моравац'' Мрчајевци Надзорни одбор је на својој седници одржаној 27.04.2017. године донео: О Д Л У К У којом у потпуности усваја Извештај о реализацији Програма пословања за период од...

Одлука о ценама услуга за 2017. годину

09 мај 2017

Одлука о ценама услуга за извођење радова на одржћавању Општинских и некатегоризованих путева, одводних јаркова и водотока II реда на терииторији града Чачка - ОДЛУКА (files/maj2017/ODLUKA_O_CENAMA-CENE_opt.pdf) - САГЛАСНОТ (files/maj2017/Odluka_o_cenama.pdf)

Одлука о ценама услуга за 2017. годину

21 фебруар 2017

На основу: Законао комуналним делатностима ( „Сл. гласник Р.С.“,бр. 88/2011 и 104/2016);Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Моравац“ Мрчајевци са Законом о јавним предузећима („Сл. лист града Чачка“,бр. 22/2016 ), која је уписана у регистар Агенције...

Одлука у усвајању тромесечног извештаја за период 01.01.2016. - 31.03.2016.

10 мај 2016

На основу члана 13. Статута Јавног комуналног предузећа ''Моравац'' Мрчајевци надзорни одбор је на својој седници одржаној 26.04.2016. године донео: О Д Л У К У којом у потпуности усваја Тромесечни извештај о реализацији програма пословања За...

Одлука о додели уговора ЈНМВ-07-1.3.1/2016

17 март 2016

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“број:124/12, 14/2015 и 68/2015) и на основу Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку радова-рад возила и граћевинске механизације за потребе ЈКП“Моравц-'' набавка број: ЈНМВ-07-1.3.1/2016), број: 195 од 16.03.2016.године,...

Одлука о додели уговора ЈНМВ-04-1.1.5/2016

09 март 2016

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник ПС'' број:124/12, 14/15 и 68/15) и на основу Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку добара – резервни делови за возила и грађевинску механизацију за потребе ЈКП ''Моравац'' Мрчајевци...

Одлука о додели уговора у поступку Јавне набавке мале вредности број ЈНМВ-05-1.1.1/2016 за електричне енергије

02 март 2016

На основу члана 108. Закона о Јавним набавкама (Сл.гл.Р:С.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) и извештаја комисије за Јавну набавку доносим: О Д Л У К У О додели уговора у поступку Јавне набавке мале вредности...

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 129 ОД 24.02.2016.год.

24 фебруар 2016

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“број:124/12, 14/2015 и 68/2015) и на основу Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку уља,мазива и антифриза за потребе ЈКП“Моравц-'' набавка број: ЈНМВ-03-1.1.3/2016), број: 129 од 24.02.2016..године, директор...

Тромесечни извештај 01.10. - 31.12.2015

29 јануар 2016

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ ЈKП Моравац Мрчајевци у периоду 01.10-31.12.2015.год. преузмите PDF (files/januar2016/TROMESECNI_IZVESTAJ_01_10-31_12_2015-27_01_2015.pdf)

Тромесечни извештај 01.07. - 30.09.2015

05 новембар 2015

БИЛАНС УСПЕХА ЈKП Моравац Мрчајевци у периоду 01.07-30.09.2015.год. преузмите PDF (files/oktobar205/TROMESECNI_01_07-30_09_2015-25_10_2015-konacno.pdf)

«
»
Go to top
Designed by Studio NO.1